Vårdhund i Media

Vårdhundar i media

Här finns ett litet antal av de många inslag som gjorts i media om vårdhundars medverkan. Skicka gärna tips om nya artiklar och inslag i radio och TV om vårdhundarna runt om i landet.

Möt hjärnan bakom Hund på recept

I människans tjänst
Hund på recept får allt starkare vetenskapligt stöd. Den kan lindra smärta, minska behovet av läkemedel – och inte minst ge livsviktig närhet. Läs hela artikeln här.

Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete

Vårdhund för personer i särskilt boende
En standard för vårdhundar har tagits fram av Swedish Standards Institute. Där definieras begreppet vårdhund och den utbildning som vårdhunden och dess förare ska ha för att certifieras som vårdhundsekipage.
Vårdhundsprogram bör vara upprepade, eventuellt schemalagda och i närvaro av en för syftet utvald och tränad hund med förare som besöker de äldre. Programmet ska innehålla individuella sessioner, eventuellt i kombination med gruppaktiviteter, och fungera som en social aktivitet, målinriktad träning eller behandling.

Svenska Dagbladet: Hund på recept hjälper äldre

I artikeln berättas om vårdhunden Ludde. Sjuksköterskor och arbetsterapeuter ordinerar insatserna och tillsammans med sin förare ska Ludde motivera till att träna rörelseförmåga och sprida glädje på äldreboendet Läs här.

Läkartidningen om Livia och Vårdhundskolan

Läkartidningen har två fina reportage: ett om vårdhunden Livias insatser på Lilla Erstagårdens hospice för barn och ungdom och ett om Vårdhundskolan och hund i vården. Livia är även omslagsflicka i det här numret.

Vetenskapsradion

Vårdhunden på väg att bli vetenskaplig.
Det är allt vanligare att hundar används inom vård- och omsorgsverksamheter, framförallt inom äldreomsorgen. Nu ska Sveriges enda certifierade vårdhund för barn genomgå en vetenskaplig granskning. Lyssna på inslaget här.

Sjukgymnasternas tidning Fysioterapi

Sjukgymnasten Virpi Johansson har mer än 20 års erfarenhet som sjukgymnast. Nu är hon nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick utbildbildningen på Vårdhundskolan tillsammans med sin hund Ludde, som nu kan titulera sig vårdhund. Deras gemensamma uppdrag är att höja motivationen till nödvändig träning, minska oron och inspirera till rörelseglädje hos patienterna. Läs artikeln här.

Tidningen Arbetsterapeuten

Vi har förflyttat oss till korttidsvistelsen som är inhyst på en avdelning på Avesta lasarett. Det här var ett mycket speciellt fall som vi i personalen bedömde som svårt. De hade prövat det mesta för att aktivera mannen när de fick möjlighet att ha vårdhunden som medarbetare. Sakta rullas en fascinerande historia upp om hur det kom sig att en liten dvärgpudel lyckades motivera patienter till träning där man hitintills inte lyckats med någonting annat. Hur gick det till? Läs artikeln här. 

Omvårdaren, sjuksköterskornas tidning

– Vårdhundförarna jobbar i team med sin hund. Legitimerad personal (sjuksköterskor, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut) kommer gemensamt med hundföraren fram till med vilka klienter och i vilka situationer det lämpar sig att arbeta med vårdhunden. Det sätts tydliga mål för varje vårdtagare med hundens medverkan. Läs artikeln här.

SVT om vårdhund på barnsjukhus

Verksamheten utvärderas i en forskningsstudie, den första i sitt slag inom svensk barnsjukvård, enligt ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset.

– Syftet är att utvärdera hälsoeffekter på sjuka barn, men också hur föräldrar och vårdpersonal påverkas. Vi vill se hur vårdhunden kan användas som komplement till medicinsk behandling, säger Ann Edner, överläkare på neonatalavdelningen, som genomför studien tillsammans med Maria Lindström Nilsson, barnsjuksköterska och doktorand på 95B. Se inslaget här. 

Nationell standard om utbildning av team med vårdhund

Den nationella standarden från Swedish Standards Institute har nummer SS 8760000:2013 och anger krav och rekommendationer för utbildning som syftar till professionellt arbete med vårdhund inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada. I standarden beskrivs behörighetskrav, utbildningsplan samt kravspecifikation för teoretiskt prov och certifiering av vårdhundsförare och vårdhund. Läs mer här på SIS hemsida om standarden. 

Vårdhunden Livia i Härliga Hund

”Vårdhunden Livia är barnens bästa vän.” Så inleds ett reportage i Härliga hund om vårdhunden som arbetar på Erstagården, Nordens första hospice för barn. Där ”får unga med en dödlig sjukdom kvalificerad vård. Men ett minst lika viktigt uppdrag är att göra den sista tiden i deras liv så positiv som möjligt. Det är här Livia, ett år, kommer in” — ”Att Livia får mitt barn att le betyder allt för mig”, säger en av föräldrarna. Läs reportaget här.

Man’s best friend cares for the elderly

Two radio programs give brief descriptions of what a caredog (vårdhund) does, and how the Care Dog School (Vårdhundskolan) works. Read and listen here.