Hund i Vård, Skola & Omsorg

Vår utbildning till Certifierat vårdhundsteam eller skolhundsteam

N

Online portal med massvis av material

N

Flera träffar under året

N

Hjälp och stöd hela vägen till målet

N

Lärare med mångårig erfarenhet

N

Certifiering enligt SiS standard

Överblick

Utbildningen inleds med en 2-dagars träff. Under dessa dagar får du utbildnings-material och en grundläggande förståelse för vad arbetet med hund inom vård, skola och omsorg innebär.

s

Krav för att få påbörja utbildning

Som många seriösa utbildningar har även denna grundkrav som du och din hund behöver möta.

Mer information

Först och främst ska du som blivande vårdhundsförare ha utbildning inom vård, skola eller omsorg. (är du osäker på om dina meriter är rätt, kontakta oss)

Sen behöver din hund få godkänt på ett så kallat lämplighetstest där man kontrollerar att hunden har en potential att klara utbildningen och därefter att jobba som vårdhund.

 

i

Workshops

Under våra workshops får du tips, ideer och coachning så att ni får känslan för det fina hantverk som vårdhundsarbetet är.

Mer information

Utbildningen innebär även självstudier men för att du ska kunna få känslan för det fina hantverk som vårdhundsarbetet innebär träffas vi för att coacha, träna tillsammans och lära oss på plats.

Under träffarna varvas korta föreläsningar med konkreta, praktiska övningar. Vid varje träff bjuder vi på fika och lätt lunch.

Online Portal

Vårdhundskolan har en online portal som du får tillgång till under utbildningen. Här kommer du hitta bland annat föreläsningar.

Mer information

På vår online portal, som du har tillgång till under hela utbildningen kommer du att kunna kommunicera och samarbeta med dina kurskamrater.

Du kommer kunna ta del av många inspelade föreläsningar från David och Lena Maria men även från personer som Per Jensen, Inga Zetterqvist, L-G Danielsson, Kerstin Uvnäs-Moberg och andra experter inom olika områden.

 

Vad du får

N

Utbildning över ca 1 år

N

Tillgång till online portal

N

Kursmaterial

N

Massvis av tips, ideer och inspiration

N

Hundträning av experter

Boka plats

Om du vill boka plats kan du välja kursstart i listan nedan, då kommer alla datum och mer detaljer fram för respektive planerade start av utbildningsgrupp. Sedan klickar du på “Lägg till i varukorg” för att sedan fullfölja beställningen/bokningen genom vår kassalösning.

Utbildningen kostar 32700kr inkl moms

Har du frågor?

Välkommen att boka plats

Har du möjligen lite funderingar innan du anmäler dig till utbildningen? Hör av dig till oss så guidar vi dig.

N

Vi är snälla

N

Vi har erfarenhet från olika yrkesgrupper

N

Låt inte tvivel eller oro stoppa din dröm

N

Kontakta oss eller boka din plats nu

Vanliga frågor (FAQ)

Hur gammal ska hunden vara för att starta utbildningen?

Hunden ska vara minst ett år vid starten och ha ett godkänt lämplighetstest.

Jag har en äldre hund, kan jag gå utbildningen?

Oftast rekommenderar vi att hunden är under 4 år vid utbildningens start. Men vi har även haft seniorhundar på utbildningen. De har då oftast erfarenhet av att vara med på boende eller i skolan sedan tidigare. I vissa fall har man redan planer på ytterligare hund men vill starta utbildningen med sin nuvarande.

När pensioneras en vårdhund?

En vårdhund pensioneras normalt sett vid 10 års ålder. Men man kan söka dispens om man känner att hunden fortfarande har en glädje i arbetet och fysiskt orkar med.

För mer information om detta kontakta oss.

Vilken utbildningsbakgrund krävs av föraren?

Du behöver ha en utbildning inom vård, skola, omsorg, eller liknande. Lägst på gymnasienivå, samt minst två års yrkeserfarenhet eller likvärdigt.

Du kan även i vissa fall gå utbildningen parallellt med att du tex läser undersköterska utbildning. 

Hör av dig om du har frågor om just din situation.

Är det sin egen hund man utbildar till vårdhund?

Ja det är din egen hund som du själv äger som du går utbildningen tillsammans med.

Finns det nationell standard för vårdhundsutbildning?

Sedan juni 2013 finns det en nationell standard för lämplighetstest, utbildning och certifiering av förare med vårdhundar, framtagen av Swedish Standards Institute, SIS. Den har nummer 8760000:2013.  

Förarbetet till standarden gjordes i Arvsfondsprojektet ”Hund i vården” som Ingeborg Höök var projektledare för. Under projektets 4 år togs initiativ till bred samverkan med brukarorganisationer, representanter från flera myndigheter som Socialstyrelsen, Jordbruksverket, Smittskyddsinstitutet och Statens Veterinärmedicinska anstalt.

Initiativet till standarden kom från Ingeborg Höök och Sven Hultman och de samverkade även med Läkarsällskapet, Arbetsterapeutförbundet, mycket vårdpersonal från olika yrkesgrupper, etologer med specialkompetens i hundars beteenden, Sveriges främsta hundinstruktörer och assistanshundsinstruktörer, Svenska Kennelklubben och många, många fler. Det gedigna samverkansprojektet byggde en stabil grund för den Svenska modellen för utbildning av professionella vårdhundsteam. Vårdhundsteam som nu är anställda och mycket uppskattade inom vård och omsorg runt om i landet. 

Finns det risker med att ha hundar inom vården eller skolan?

Ja, det finns risker som hundrädsla, allergiproblem, kulturella skillnader i synen på hund i vårdmiljöer eller skola och även risker för smitta mellan hund och människa. Allt detta bemöts i våra utbildningar och föraren får ett professionellt förhållningssätt där alla risker minimeras.

Hur lång är utbildningen till vårdhund/skolhund?

Utbildningen är ca 1-år, på halvfart, det vill säga 50% av heltid med undervisning via webben med inspelade föreläsningar, fysiska träffar (workshops) samt live onlineträffar med erfarna lärare/instruktörer.

Du kan göra uppehåll men måste slutföra utbildningen inom två år från det du startat.

Vad letar man efter för egenskaper hos en vårdhund?

Det absolut viktigaste är han hunden ska vara positiv till nya människor, till nya miljöer och till hundar och andra djur. Hunden får inte vara rädd, ängslig eller aggressiv utan ska vara trygg i olika miljöer.

Vi har inga krav på speciell päls, storlek eller andra fysiologiska egenskaper. Däremot måste hunden både vara och se ren och hygienisk ut för att kunna möta de tuffa riktlinjer och synen på hund som man ofta gör inom vård, skola och omsorg.

Vad innebär det att man ska skriva ett teoriprov?

Teoriprovet är i form av en hemskrivning där man uppvisar den teoretiska kunskapen man samlat på sig under utbildningen. En del av provet är flervalsfrågor och andra är fritext frågor.

Provet är uppbyggt att spegla arbetet med Vårdhund och innehåller bland annat frågor som ni kan få när ni senare kommer arbeta och måste kunna svara på.

Kan man försörja sig på vårdhundsarbete?

Ja, man kan försörja sig på vårdhundsarbetet men räkna med att du behöver tre hundar om du ska arbeta heltid med det. Med flera hundar täcker man upp för löp, sjukdomar och vilotid som vårdhunden behöver.

Många har halvtidstjänst som undersköterska eller sjuksköterska/lärare och sen arbetar halvtid med sin hund. Att arbeta med sin hund blir som en livsstil.

Det finns olika metoder att träna hund på, hur tränar man på Vårdhundskolan?

Här på vårdhundskolan förespråkar vi positiva moderna träningsmetoder som undviker aversiviteter och bestraffningar. Genom att förstärka de beteenden vi vill ha och hjälpa hunden att förstå vad vi vill når vi oanade möjligheter i samarbetet som vårdhundsteam.

Hur testas en blivande vårdhunds lämplighet?

Hunden testas i en miljö som är obekant för den. Testledarna möter hunden i olika situationer som ger en bild av om hunden trivs med att umgås med helt obekanta personer, om hunden gillar att leka tillsammans med främmande personer, om hunden har ett gott samarbete med sin förare och om hunden är trygg i nya miljöer även om det händer oväntade saker, både inom- och utomhus.

Kan blandrashundar utbildas till vårdhund?

Både renrasiga hundar och blandrashundar kan utbildas till vårdhund. Kravet är att hunden får godkänt resultat på det lämplighetstest för blivande vårdhundar som utförs av testledare med behörighet att utföra lämplighetstest enligt kraven i SIS nationella standard.

Vad är en vårdhund?

En vårdhund är en utbildad professionell tjänstehund som är anställd för arbete inom skola, vård eller omsorg. Hunden har först testats för sin lämplighet i ett särskilt test för blivande vårdhundar och fått godkänt resultat i samtliga moment. Hunden har därefter tränats av sin ägare, med stöd av instruktörer, under den ettåriga utbildningen och tillsammans med föraren genomgått ett praktiskt test för certifiering med godkänt resultat.

Vad gör en vårdhund?

En vårdhund sprider glädje, ökar motivation till nödvändig träning, lindrar depressioner, ger lust till fysisk aktivitet och stimulerar till att utveckla kompensatoriska förmågor. Träningen blir rolig, ökar motivation till mer träning och blir därmed mer effektiv.

Vårdhundars medverkan har visat sig stärka självförtroendet och öka förmågan till socialt samspel hos vårdtagare i alla åldrar. Hundens medverkan utformas så att sociala, emotionella, fysiska och kognitiva förmågor utvecklas och stärks. Träffar med hund sker utifrån remiss från HSL-personal (sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast).

Vad är en vårdhundsförare?

Vårdhundsförare blir du när du kommit så långt i utbildningen att du kan göra och får godkänt på teoriprovet. Efter det är det huvudsakligen praktiken och examensarbetet som ska slutföras för att kunna genomföra en certifiering.

Kan man arbeta heltid som vårdhundsförare?

Ja, men du behöver tre hundar för att arbeta heltid. När du är färdig vårdhundsförare och certifierat dig med din första hund kan du träna upp fler hundar som du lämplighetstestar och certifierar (dvs du behöver inte gå om hela utbildningen igen) 

Vill du ha hjälp med träningen av ytterligare hundar är du välkommen att kontakta oss för konsultationer.

Vad innebär vårdhundsteam?

En vårdhund arbetar alltid tillsammans med sin vårdhundsförare, varvid de benämns vårdhundsteam. Insats med vårdhund kan ges i många situationer och för personer i alla åldrar. Hunden kan arbeta gentemot en eller flera deltagare åt gången. Det finns specifika mål med insatsen för varje deltagare. Processen dokumenteras och utvärderas enligt verksamhetens ordinarie rutiner. 

Är vårdhund en social tjänstehund?

En vårdhund är en social tjänstehund. Vårdhunden är den enda som har en svensk standard för vad du och din hund ska kunna för att få ut en certifiering. En vårdhund arbetar inom vård, skola eller omsorg. Föraren måste ha minst gymnasieutbildning för att komma in på utbildningen.

Var arbetar en vårdhund/skolhund?

När projektet hund i vården startade så valde projektet att inrikta sig på personer med hjärnskador och demens. Vi var tvungna att begränsa oss. Efter det projektet som föll så väl ut så har vi utvidgat till de flesta områden (öppen vård, sluten vård, vuxenpsykiatrin, BUP, palliativa, LSS, grundskolan, gymnasieskolan, specialskolor, HVB och många många fler).

Det som är viktigt är att som vårdhundsteam arbetar man mot uppställda mål, utvärderar och dokumenterar. Det är inte någon form av ”gosehund” utan ett möte med syfte och mål. De som väljer oss som utbildare vill arbeta professionellt med sin hund.

Kan jag gå utbildningen utan hund?

Du kan gå delar av utbildningen utan hund! Sen lämplighetstestar du din hund, gör praktik och sedan certifieringstest. På din utbildning till vårdhundsförare kan du ”träna upp” hur många vårdhundar du vill.

Vilken utrustning använder man som vårdhundsteam?

Som vårdhundsteam behöver man praktiska kläder i enlighet med platsen man ämnar att jobba på. Hunden behöver ett FAST halsband eller sele (ej stryphalsband eller halvstryp).

Vårdhundsyrket i sig är inte en prylsport MEN beroende på vilka deltagare/patienter/elever man möter samt hur interventionen ser ut kan man behöva t ex aktivitetsspel, olika trycksaker, leksaker i olika material m.m. Under utbildningen visar och demonstrerar vi många olika alternativ. Man kan hitta många av sakerna i vår webshop. [länk till SDA webshop]

Vad är skillnaden på en vårdhund och en service- eller assistanshund?

En service/assistanshund ägs och utbildads av föraren med hjälp av en instruktör. Den tränas för att hjälpa ägaren att fungera i samhället.  Tex signalhund för en ägare med hörselnedsättninng, diabetes hund, som tränas för att markera när ägarens blodsocker går upp eller ned. Osv  Bekostas ofta av statliga medel.

Vad är skillnaden på en vårdhund och en ledarhund?

En ledarhund är utbildad av instruktör med hjälp av statliga medel för att vara stöd för synskadad person.

BOKA PLATS PÅ LÄMPLIGHETSTEST IDAG.

Vill du veta mer hur ett lämplighetstest går till? Läs vidare nedan.

 

Vill veta merVill boka plats