Kvalitets

kontroll

Vartannat år ska alla certifierade vårdhundsteam genomgå en kvalitetskontroll

N

Rätt hund på rätt plats

N

Skåne, Göteborg, Uppsala

N

Säkerställer kvalitén på vårdhundsteam

N

Skiljer sig från MH & BPH tester

Överblick

Alla certifierade vårdhundsteam ska genomgå en kvalitetskontroll vartannat år för att säkerställa kvalitén och att hunden fortfarande har en vilja och glädje i arbetet.

Fyra av certifieringens moment ska visas och bedömas. Exempel är, stadga, apportering, följsamhet och social kontakt.

Kvalitetskontrollerna förläggs oftast i samband med nätverksträffar.

Testet kostar 1600 kr och det inkluderar ID kort

 

Vad innebär testet?

N

Samarbetstest med föraren

N

Följsamhet

N

Stadga

N

Apportering

N

ID-kort giltigt i 2 år ingår

Observera att du kommer skickas till vår systersida Swedish Dog Academy för att boka plats.
\

Kvalitetskontroll i Marieholm, Skåne

Klicka vidare för mer information som datum och bokning…

\

Kvalitetskontroll i Uppsala

Klicka vidare för mer information som datum och bokning…

\

Kvalitetskontroll i Göteborg

Klicka vidare för mer information som datum och bokning…

Vanliga frågor (FAQ)

Hur ofta ska man göra kvalitetskontroll?

Alla certifierade vårdhundsteam ska göra kvalitetskontroll vartannat år.

Vad behöver jag förbereda?

Tänk på att du behöver ha med ett veterinärintyg som är max 1 månad gammalt. Blankett till detta hittar du i Alumni-delen av hemsidan.

Måste skolhund också göra kvalitetskontroll?

Det finns ingen SiS standard för skolhund, däremot jobbar vi på Vårdhundskolan med skolhund precis som vårdhund med risktänk and säkerhetstänk i fronten. Av den anledningen är alla våra skolhundsekipage certifierade Vårdhundsteam också och därmed behöver göra kvalitetskontroll.

Är du intresserad av säkra, kvalitetskontrollerade skolhundar, fråga oss.

Vad gör jag om jag missat att kvalitetskontrollera mig och min hund?

Kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan hitta en lösning för dig.

Varför gör man kvalitetskontroll när man redan har en certifiering?

Precis som allt annat är kunskap och hantverk en färskvara. För att försäkra alla inblandade att vårdhundsteamet som aktivt jobbar bibehåller kvaliteten har man skrivit in i SiS standarden att man ska kontrolleras vartannat år för att få bibehålla sin certifiering.

Vi jobbar efter mottot ”Rätt hund på rätt plats”.

Kan jag kvalitetskontrollera mer än en hund per gång?

Det går absolut utmärkt att boka in två eller fler hundar för kvalitetskontroll vid samma tillfälle. Alla hundar identifieras med chipmätare för att säkerställa att protokoll och återcertifiering sker med rätt individ.